Föreningen enskededalen.org

Under våren 2017 träffades ett antal boende i Dalen för att diskutera åtgärder för att göra Dalen till en ännu bättre plats att bo. Boende från Videgården, Äppelgården, Lönngården, Rönnbärsgården, Hagtornsgården, Grangården samt en representant från Svenska Bostäder fanns på plats. Polisen och fältassistenter fanns även på plats för att ge sitt perspektiv situationen.

Under mötet framfördes många konstruktiva idéer och det visade sig finnas många spridda grupper som redan engagerar sig. Vad som dock saknades var en plats där man kan samla alla positiva krafter och engagera mer folk. Därav enskededalen.org.

I oktober 2017 bildades formellt föreningen enskededalen.org. Nedan ett utdrag ur föreningen stadgar:

Föreningen har som ändamål att verka för en positiv och trygg utveckling för de boende i det område som i folkmun kallas för Dalen. Till Dalen räknas det område som innesluts av grön tunnelbanelinje mot Farsta Strand, Sofielundsvägen och Åstorpsringen i Gamla Enskede. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och värnar demokrati, mångfald, jämställdhet, jämlikhet för alla boende i Dalen.

Föreningen har som mål att uppmuntra engagemang hos de boende i Dalen, initiera och marknadsföra egna aktiviteter, stödja initiativ som gynnar ändamålet, förvalta hemsidan enskededalen.org, samt bedriva ett kommunikations -och påverkansarbete gentemot Stockholms stad och berörda myndigheter och intressenter.

Styrelsen 2018

Annika Amelin
Örjan Berglin
Karl-Johan Englund
Osiel Ibanez
Angelica Rebecchi
Petra Räisänän
Anna-Lena Sandgren
Göran Syberg Falguera
Johanna Wallin

Kontakta styrelsen

styrelsen@enskededalen.org

Adress

enskededalen.org
Täppgränd 101
121 33 Enskededalen

Organisationsnummer

802512-3301

Vill du bidra till innehållet på sidan eller känner att du vill engagera dig mer direkt, skicka ett mail till info@enskededalen.org.