Hur kan du engagera dig för Dalen?

En av de viktigaste frågorna för initiativtagarna till enskededalen.org, och anledningen till att vi alla sökte upp varandra, är trygghet för de boende i Dalen. Detta startade under namnet "Trygga Dalen" och är den Kampanj som just nu drivs mest aktivt.

Som i alla bostadsområden finns det saker som kan bli bättre i Dalen. Ett av huvudsyftena med denna sida är att koppla samma de människor som arbetar för området. Nedan ett axplock av frågor som minst en person arbetar med. Är dessa ämnen något du har insikt i eller själv brinner för? Kontakta  info@enskededalen.org så kopplar vi ihop er med de som just nu driver frågan. Har du för övrigt något annat ämne som du tycker kräver fördjupning och engagemang så tar vi gärna emot din synpunkt. Och som sagt, allra helst vill vi att du själv är med och aktivt engagerar dig i frågor!

  • Trafikfritt Dalen. Bommar, hinder etc. för att öka tryggheten för boende i dalen.
  • Parkeringsplatser och felparkeringar.
  • Renhållning. sopstationer, återvinning, etc.
  • Stadsplanering och renoveringar.
  • Insatser för och med ungdomar.

Hyresgästföreningen på Rönnbärsgårdens arbete

Läs om Rönnbärsgårdens kampanjer. Den översta om behovet av ungdomssatsningar som ägde rum 2015 och därefter kampanjen från 2011 mot främst nedskräpningen som följde på bostadsrättsombildningarna.

Tyck Till

Tyck TillDet enklaste och effektivaste sättet att engagera dig helt anonymt är att ladda ner appen “Tyck Till” till er telefon. Med denna app kan man enkelt anmäla sopor, felparkeringar, vandalism, allmänna fel etc. Det är viktigt att så många som möjligt använder denna app då staden måste känna till felen för att kunna åtgärda dem.

enskedalen.org

En intresseförening vars syfte är att koppla samman alla boende på gårdar, fastigheter, näringsidkare i Dalen och främja deras intressen. I skrivandets stund är denna förening i uppstartsfasen.

Ung, Motiverad & AmbitiösUMA

En förening vars ändamål är att värna om ungas trygghet och välmående.

Enskededalens FC

Fotbollsklubben i Dalen som just nu ligger på andra plats i serien.  Engagerar ungdomar och barn efcgenom t.ex. fotbollsskola på sommaren.

Facebook-grupper med Dalen i fokusfb