Tid: Tisdag 24 oktober klockan 19:00
Plats: Videgårdens föreningslokal

Vi får börja med att be om ursäkt för den sena kallelsen. Anledningen till detta är att då vi vill söka föreningsstöd så skall ansökan lämnas innan 31 oktober, och för att göra det måste vi ha en registrerad förening.

Ni som registrerat er på enskededalen.org's hemsida är inte automatiskt medlemmar i föreningen. Vi kommer upprätta en lista på närvarande vid mötet på tisdag. Denna lista utgör röstlängd för första mötet och också de första medlemmarna i föreningen.

Just nu består föreningen av en så kallad interimsstyrelse som har tagit fram förslag på stadgar samt arbetat med att ta fram ett förslag på syrelse första året. Denna interimsstyrelse består av:
- Karl-Johan Englund, Videgården
- Osiel Ibanez, Lönngården
- Göran Syberg, Videgården
- Johanna Wallin, Rönnbärsgården

Är du intresserad av ett mer aktivt engagemang som styrelseledamot eller suppleant, skicka ett mail till info@enskededalen.org och beskriv vilken roll du är intresserad av och hur den passar din erfarenhet.

Det första årsmötet kommer vara något mindre strukturerat än de ordinarie i framtiden då inga stadgar ännu är antagna. Nedan en dagordning:

  1. Mötets Öppnande
  2. Upprättande av medlemslista och röstlängd.
  3. Val av mötets ordförande.
  4. Beslut om föreningens bildande.
  5. Presentation och val av stadgar.
  6. Val av syrelse.
  7. Föreningens verksamhet. Vi talar om hur vi lägger upp arbetet och ansvarsområden.
  8. Mötets avslutande.


Varmt välkomna!