Hej!

Kort info från Enskededalen.org som organiserar nattvandringarna i Dalen. Ikväll fredag 20 oktober startar vi med ett informationsmöte kl 19-20 i Videgårdens träfflokal. Representanter från Fältassistenter och Stadsdelsnämnden kommer att närvara, även Polisen har bekräftat att de kommer om inget oförutsett inträffar. Vi kommer också kort att berätta om föreningen Enskedalen.org som startar nu, olika aktiviteter som pågår och som vi planerar för. Alla är välkomna och behövs till föreningen och dess arbete. Ikväll kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor, anmäla sig och ansluta till kvällens och kommande nattvandringar. Alltså: Vi ses ikväll kl 19-20 på Videgårdens träfflokal för information och samtal. Klockan 20.00 startar nattvandringen.

Angående nattens händelse. Nedanstående finns en kort rapport från Polisen till oss nattvandrare. Kort kan vi från Enskededalen.org tillägga att den som avlidit inte är boende i Dalen. Personen som är skadad ska dock vara hemmahörande här. Från föreningen Enskededalen.org uppmanar vi till lugn och till att undvika ryktesspridning. Ikväll vandrar vi som vanligt, självklart tagna av det som hänt, men ändå stolta och säkra på att de goda krafterna i Dalen är många och att vi har en sammanhållning och ett engagemang som växer sig starkare för varje dag. 

Enskededalen.org

 

”Lite info från oss på polisen: Många av er har säkert en bättre lägesbild än vad jag har från platsen men två personer är skjutna. Båda är mycket välkända av oss. Den ena avled då han fick ett större antal skott i överkroppen och den andra överlevde med ett skott i kroppen. Båda fördes från platsen i ambulans. 

Förundersökning pågår och i natt har man bland annat genomfört ett antal husrannsakningar, bland annat i Dalen. Utredningsläget ska vara gott. 

Vi samt stadsdelen kommer att ha ökad närvaro i området under dagen och kvällen. 

Och glöm inte att nattvandringen syftar till att skapa trygghet för de boende i Dalen. Glöm inte att de goda är många fler än de som orsakar problemen. Ni gör skillnad. Bär den kunskapen med stolthet."