Kampanjen Trygga Dalen har som mål att få till offentliga satsningar på den yttre miljön och tryggheten i Dalen.

Stadsdelsnämnden har vid olika tillfällen, under ett par år, och av olika individer uppvaktats i detta ändamål. Dock anser vi att satsningarna på Dalen har varit blygsamma. Dialogen mellan kommunen, myndigheter och de boende i Dalen kring dessa frågor bör bli bättre, och framförallt bör denna dialog leda till att kvalitiva satsningar genomförs. Med detta sagt vill vi ändå nämna att stor del av initiativet ligger på oss själva. Ju tydligare vi engagerar oss i dessa frågor och formulerar våra krav, desto bättre förutsättningar att lyckas med de åtgärder vi tycker behövs. Så glöm inte att dina synpunkter och ditt engagemang är viktigt i dessa frågor! Har du kommentarer eller känner att det finns områden där du kan delta så är det varmt välkommet. Alla behövs!

Trygga Dalen kampanjen befinner sig fortfarande i någon form av inledande skede. I slutet på augusti 2017 blev en grupp från Dalen inbjudna till delar av stadsdelsförvaltningnen. Under närmare en timme presenterade vi problemen i Dalen, pratade om tidigare egagemang, presenterade enskededalen.org samt öppnade dialogen för det som under hösten 2017 skall mynna ut i ett medborgarförslag. Detta är de områden vi presenterade som de vi vil prioritera (ingen inbördes ordning):

  • Fixa det som helt enkelt förväntas funka i Sverige idag. Det skall vara tillräcklig och konsekvent skyltning på vägarna i Dalen.
  • Red ut trafiksituationen i Dalen.
  • Sociala åtgärder, liknande “Skarpnäckslyftet”.
  • Anställ fältare som är dedikerade Dalen.
  • Det är vår analys att många av problemen kan byggas bort. Dalens allé är en ödemark för transporter av människor, bilar, mopeder utan en enda lokal i markplan. Från fontänen och fram till Dalenparken finns det ingen anledning för människor att vistas.

Nästa steg i kampanjen:

  • Formulera ett medborgarförslag.
  • Fler möten med nyckelpersoner (polisen, fritidsgården, etc.).

Vi behöver all hjälp vi kan få och det finns många sätt att engagera sig. Registrera dig eller maila info@enskededalen.org och hjälp oss göra Dalen till en plats där alla känner sig trygga.