Dalen lider av bristfällig tillgång på återvinningsmöjligheter. I dagsläget finns det endast en station (korsningen Åstorpsringen/Bersågränd) för området och den är ofta överfull och missköts av personer som dumpar grovsopor där. Frågan engagerar och uppmärksammades nyligen i tidningen Årsta, Enskede, Vantör och boende i Dalen har flitigt felanmält stationens skick till Stockholm stad via appen ’tyck till’.

ÅVS

Då detta inte gav tillräckligt resultat har boende i Dalen kontaktat Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings för att reda ut frågor som: Vem har egentligen ansvar för att stationen sköts? Är det verkligen rimligt att det endast finns en återvinningsstation för ett område med över 5000 personer? Efter att ha lotsats runt en del hamnade vi till sist hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen som gav oss nedan information:.

 • Trots de miljömål om ett hållbart kretslopp som Stockholms stad har ställt upp så finns det finns inga ”krav” på att alla ska ha tillgång till publik källsortering.

 • Kommunen är inte uppdragsgivare/beställare för återvinningsstationerna (ÅVS). Det vill säga det är inte kommunen som ansvarar för insamling av stadens förpackningar och tidningar.

 • Det är istället Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (http://www.ftiab.se/) som är verksamhetsutövare och ansvariga för etablering, drift och skötsel av dessa.

 • ÅVS är inte skattefinansierade utan bekostas av producenterna genom en kostnad per förpackning – dvs. alla som köper förpackade produkter (t.ex. mjölk, schampo etc.) är med och betalar för dessa.

 • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är beroende av att få tillgång till platser där återvinningsstationer kan etableras genom att samråda med kommunen och privata markägare.

 • Dalen är ett extra knepigt fall eftersom det finns så lite kommunal mark i området att bevilja nya stationer på. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har försökt hitta fler platser, inklusive privat mark, i närheten, men inte lyckats dra någon plats hela vägen till etablering.

 • ÅVS är enbart avsedda för förpackningar och tidningar – inte för grovsopor och hushållsavfall. Att ställa saker utanför är miljöbrott, vilket Förpacknings- och Tidningsinsamlingen regelbundet polisanmäler.

 • Om inte folk kan sköta sig och hantera sitt avfall korrekt kan det vara aktuellt att ta bort ÅVS vid Åstorpsringen/Bersågränd helt och hållet.

I skrivande stund håller Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings kontrollant på att undersöka vem som äger marken där nuvarade stationen står men att det troligtvis är Svenska Bostäder.

Svenska Bostäder skall påbörja bygget av ett nytt kvarter 2018 där den står. Betyder det att vi är utan återvinningsstation efter det?

Hur kan du engagera dig i frågan?

 1. Kontakta Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltnings och fråga om de verkligen inte kan hitta kommunal mark för etablering av ny ÅVS.

 2. Tryck på så att din bostadsrättsförening skapar återvinningsmöjligheter i er egna fastighet.

 3. Om du känner till privata markägare (t ex bostadsrättföreningar) med mycket mark- föreslå att de upplåter mark för att ställa upp en ÅVS.