Den huvudsakliga infarten för bilar och lastbilar i trafikfria området i Dalen är onekligen bommen i slutet på Bersågränd. Boende och polis har kontaktat Micasa Fastigheter för att de ska åtgärda bommen och förhindra trafiken men inget har hänt.

Nu har vi vänt oss till trafikkontoret för att be dem blockera infarten i allén istället. Kontaktpersonen på trafikkontoret meddelar att de i sin tur skall kontakta Micasa fastigheter för att sedan ge oss besked om åtgärd 4 september då Trafikkontoret skall ha ett möte rörande Dalen i slutet på Augusti.

Uppdatering 9 december 2018

Fortfarande ingen bom vid Micasas fastighet. Vi avvaktar nästa samtal då det nu byggs och reastaureras i allén och byggtrafiken använder denna väg in. Så fort arbetet är klart kontaktar vi Micasa igen.

Uppdatering 4 september 2017

Har nu talat med Trafikkontoret igen. Under förra veckan hade trafikkontoret ett möte för att diskutera åtgärder för Dalen. Inget konkret verkar ha bestämts och antalet väger som leder till Allén gör situationen problematisk.

Micas fastgiheter beställde under sista veckan i Augusti en ny robustare bom (bommen på bilden nedan skall tas bort) till slutet av Bersågränd. Om bommen inte levererats och monterats inom en månad kom vi överens om att följa upp detta igen.

Uppdatering 1 september 2017

Vi kan med glädje konstatera att vi nu har ett hänglås på Micasa's bom. Dagen efter låset sattes upp stod bommen öppen större delen av dagen. Vi får se hur det funkar och följa upp om detta lås inte är tillräckligt.


hanglås