Dalens historia

Enskede är en gammal kulturbygd, omnämnd i skrift på 1400-talet. Till Enskede Gårds ägor hörde flera torp som Glädjen, Åsen och Dalen. 

År 1904 inköptes ägorna av Stockholms stad och 1911 anlades Dalens koloniområde, som fanns kvar till början av 1970-talet då det revs för ett planerat storsjukhus. Koloniområdet lever kvar i flera gatunamn.

Av det planerade storsjukhuset blev ett mindre närsjukhus och i stället byggdes Dalens bostadsområde, som stod färdigt 1982. Leif Blomquist på Stadsbyggnadskontoret upprättade stadsplanen med syfte att efterlikna innerstadens kvartersstruktur, med gator, öppna platser och stora planterade innergårdar. Dalen blev även det första större bostadsområdet i Stockholm som uppfördes enligt nya energinormer.

Dalen


Texten är tagen från Micasa Fastigheters hemsida: http://www.micasa.se/lagenheter/alla-vara-fastigheter/dalen-20/historik-om-dalen-20/

Dalen eller Enskededalen?

In en artikel från februari 2016 försöker Stockholm Direkt reda ut begreppen: http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/total-forvirring-ar-dalen-dalen-eller-enskededalen/aRKpbl!iM7UgzDdG8LKjO@edFgfuQ/

Den del av Enskede som denna hemsida fokuserar på är just den som innesluts av tunnelbanan, Sofielundsvägen och Åstorpsringen. Denna del av Enskede tillhör alltså Enskede-Årsta-Vantör och är tekniskt sätt mer en del av Gamla Enskede än Enskededalen.

Artikel om Dalen av dalenbon Louise Lindquist Sassene