Välkommen till Dalen!

Dalen är en unik stadsdel i Söderort i Stockholm med engagerade boende och en fantastisk sammanhållning. Här samlar vi information för nyinflyttade och boende i området och hjälper de som brinner för Dalen.

 

NATTVANDRING
NATTVANDRING
HUMANS OF DALEN
HUMANS OF DALEN
OM DALEN
OM DALEN

Dalens (enda) återvinningsstation är hotad

Dalen lider av bristfällig tillgång på återvinningsmöjligheter. I dagsläget finns det endast en station (korsningen Åstorpsringen/Bersågränd) för området och den är ofta överfull och missköts av personer som dumpar grovsopor där. Frågan engagerar och uppmärksammades nyligen i tidningen Årsta, Enskede, Vantör och boende i Dalen har flitigt felanmält stationens skick till Stockholm stad via appen ’tyck till’.

Bommen vid slutet av Bersågränd

Den huvudsakliga infarten för bilar och lastbilar i trafikfria området i Dalen är onekligen bommen i slutet på Bersågränd. Boende och polis har kontaktat Micasa Fastigheter för att de ska åtgärda bommen och förhindra trafiken men inget har hänt.

Nu har vi vänt oss till trafikkontoret för att be dem blockera infarten i allén istället. Kontaktpersonen på trafikkontoret meddelar att de i sin tur skall kontakta Micasa fastigheter för att sedan ge oss besked om åtgärd 4 september då Trafikkontoret skall ha ett möte rörande Dalen i slutet på Augusti.

Historia

Dalens historia

Enskede är en gammal kulturbygd, omnämnd i skrift på 1400-talet. Till Enskede Gårds ägor hörde flera torp som Glädjen, Åsen och Dalen. 

År 1904 inköptes ägorna av Stockholms stad och 1911 anlades Dalens koloniområde, som fanns kvar till början av 1970-talet då det revs för ett planerat storsjukhus. Koloniområdet lever kvar i flera gatunamn.

Om enskededalen.org

Föreningen enskededalen.org

Under våren 2017 träffades ett antal boende i Dalen för att diskutera åtgärder för att göra Dalen till en ännu bättre plats att bo. Boende från Videgården, Äppelgården, Lönngården, Rönnbärsgården, Hagtornsgården, Grangården samt en representant från Svenska Bostäder fanns på plats. Polisen och fältassistenter fanns även på plats för att ge sitt perspektiv situationen.

Engagera dig

Hur kan du engagera dig för Dalen?

En av de viktigaste frågorna för initiativtagarna till enskededalen.org, och anledningen till att vi alla sökte upp varandra, är trygghet för de boende i Dalen. Detta startade under namnet "Trygga Dalen" och är den Kampanj som just nu drivs mest aktivt.

Subscribe to