Välkommen till Dalen!

Dalen är en unik stadsdel i Söderort i Stockholm med engagerade boende och en fantastisk sammanhållning. Här samlar vi information för nyinflyttade och boende i området och hjälper de som brinner för Dalen.

 

NATTVANDRING
NATTVANDRING
HUMANS OF DALEN
HUMANS OF DALEN
OM DALEN
OM DALEN

Upprustning Dalens Allé

Vi har efter ett möte med stadsdelen fått ta del av upprustningsplanerna för Dalens Allé.

Första ettappen är nu startad men är mer en form av ansiktslyft då man inte fick loss pengar för alltihop. Resten skall budgeteras för under en treårsperiod. Det är viktigt att våra åsikter kommer fram i tid.

För frågor om själva renoveringen, kontakta helena.djurstedt@tyrens.se som håller i renoveringen.

Trygga Dalen

Kampanjen Trygga Dalen har som mål att få till offentliga satsningar på den yttre miljön och tryggheten i Dalen.

Stadsdelsnämnden har vid olika tillfällen, under ett par år, och av olika individer uppvaktats i detta ändamål. Dock anser vi att satsningarna på Dalen har varit blygsamma. Dialogen mellan kommunen, myndigheter och de boende i Dalen kring dessa frågor bör bli bättre, och framförallt bör denna dialog leda till att kvalitiva satsningar genomförs. Med detta sagt vill vi ändå nämna att stor del av initiativet ligger på oss själva.

Subscribe to