Välkommen till Dalen!

Dalen är en unik stadsdel i Söderort i Stockholm med engagerade boende och en fantastisk sammanhållning. Här samlar vi information för nyinflyttade och boende i området och hjälper de som brinner för Dalen.

 

NATTVANDRING
NATTVANDRING
HUMANS OF DALEN
HUMANS OF DALEN
OM DALEN
OM DALEN

Upprustning Dalens Allé

Vi har efter ett möte med stadsdelen fått ta del av upprustningsplanerna för Dalens Allé.

Första ettappen är nu startad men är mer en form av ansiktslyft då man inte fick loss pengar för alltihop. Resten skall budgeteras för under en treårsperiod. Det är viktigt att våra åsikter kommer fram i tid.

För frågor om själva renoveringen, kontakta helena.djurstedt@tyrens.se som håller i renoveringen.

Trygga Dalen

Kampanjen Trygga Dalen har som mål att få till offentliga satsningar på den yttre miljön och tryggheten i Dalen.

Stadsdelsnämnden har vid olika tillfällen, under ett par år, och av olika individer uppvaktats i detta ändamål. Dock anser vi att satsningarna på Dalen har varit blygsamma. Dialogen mellan kommunen, myndigheter och de boende i Dalen kring dessa frågor bör bli bättre, och framförallt bör denna dialog leda till att kvalitiva satsningar genomförs. Med detta sagt vill vi ändå nämna att stor del av initiativet ligger på oss själva.

Dalens (enda) återvinningsstation är hotad

Dalen lider av bristfällig tillgång på återvinningsmöjligheter. I dagsläget finns det endast en station (korsningen Åstorpsringen/Bersågränd) för området och den är ofta överfull och missköts av personer som dumpar grovsopor där. Frågan engagerar och uppmärksammades nyligen i tidningen Årsta, Enskede, Vantör och boende i Dalen har flitigt felanmält stationens skick till Stockholm stad via appen ’tyck till’.

Bommen vid slutet av Bersågränd

Den huvudsakliga infarten för bilar och lastbilar i trafikfria området i Dalen är onekligen bommen i slutet på Bersågränd. Boende och polis har kontaktat Micasa Fastigheter för att de ska åtgärda bommen och förhindra trafiken men inget har hänt.

Nu har vi vänt oss till trafikkontoret för att be dem blockera infarten i allén istället. Kontaktpersonen på trafikkontoret meddelar att de i sin tur skall kontakta Micasa fastigheter för att sedan ge oss besked om åtgärd 4 september då Trafikkontoret skall ha ett möte rörande Dalen i slutet på Augusti.

Subscribe to